Tải mẫu Form

Xin visa Việt Nam hoặc xin cấp thẻ tạm trú, xin bão lãnh.... cho người nước ngoài, thường sẽ có một mẫu đơn hoặc tờ khai kèm theo trong hồ sơ. Đối với từng trường hợp hoặc mục đích như thế nào sẽ có một mẫu riêng. Hiện nay có rất nhiều trang website chia sẻ những mẫu đơn, tờ khai này nhưng không đúng mẫu, hoặc đã quá củ không phù hợp nữa. Nếu quý vị sử dụng mà không xem kỹ dễ dẫn đến những trường hợp rủi ro do các mẫu đơn, tờ khai này gây nên. Để đúng với mẫu các cơ quan yêu cầu, quý vị nên download trên website của chúng tôi để đảm bảo, mẫu form mới nhất dành cho người nước ngoài.

Tổng hợp mẫu đơn, tờ khai xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

Danh sách các mẫu đơn, tờ khai dành cho người nước ngoài

➡ Download Mẫu NA1 - Tờ khai xin cấp thị thực Việt Nam

➡ Download Mẫu NA2 - Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

➡ Download Mẫu NA3 - Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh

➡ Download Mẫu NA4 - Phiếu yêu cầu điện báo

➡ Download Mẫu NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

➡ Download Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú

➡ Download Mẫu NA7 - Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

➡ Download Mẫu NA8 - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

➡ Download Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

➡ Download Mẫu NA10 - Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực

➡ Download Mẫu NA11 - Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

➡ Download Mẫu NA12 - Đơn xin thường trú

➡ Download Mẫu NA13 - Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

➡ Download Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

➡ Download Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

➡ Download Mẫu NA16 - Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

➡ Download Mẫu NA17 - Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài

➡ Download Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

 

Nếu quý vị có thắc mắc gì hoặc đang tìm một dịch vụ uy tín để hỗ trợ ► Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0969.686.101